• Slajd 2
  • Slajd 3

Ogłoszenia

Ogłoszenie

            W dniu 12.02.2016r. będziemy obchodzić w naszym przedszkolu „Walentynkowy dzień”.

W związku z tym bardzo prosimy o ubranie dzieci w tym dniu na czerwono.

Ogłoszenie

W DNIU 05 LUTEGO (tj. piątek) ZAJĘCIA Z RELIGII NIE ODBĘDĄ SIĘ

Z POWODU CHOROBY PANI KATECHETKI

Ogłoszenie

 DNIA 10.02.2016 (tj.środa) o godz. 16.30

ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI

 URODZONYCH W ROKU 2010.

Zebranie będzie dotyczyć spraw związanych z podsumowaniem pracy wychowawczo - dydaktycznej po I półroczu.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAM

dyrektor - Katarzyna Sonik

Ogłoszenie

DYŻUR WAKACYJNY: LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 

 Przedszkole dyżurujące

Termin dyżuru

           Przedszkole Miejskie nr 59

ul. Długosza 11a

 

Przedszkole Miejskie nr 43

ul. Boh. Monte Cassino 46

 

 

01.07 – 15.07.2016

 Przedszkole Miejskie nr 40

ul. Gwiezdna 16 d

 

Przedszkole Miejskie nr 45

ul. Kisielewskiego 4 a

 

 

18.07 – 29.07.2016

 Przedszkole Miejskie nr 44

ul. Lubelska 49

 

        Przedszkole Miejskie nr 52

ul. Witkiewicza 1

 

 

01.08 – 12.08.2016

 Przedszkole Miejskie nr 46

ul. Koszalińska 55

 

Przedszkole Miejskie nr 51

ul. Prusa 253 a

 

 

16.08 – 31.08.2016

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY W TERMINIE

OD 04.05.2016 DO 31.05.2016

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE DZIECI BĘDZIE ZBIERANA

W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH W PIERWSZYM DNIU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.